Zyta Gilowska rezygnuje z członkostwa w Narodowej Radzie Rozwoju

Kategorie 79002

Profesor Zyta Gilowska zrezygnowała z członkostwa w Narodowej Radzie Rozwoju. Ma to związek z powołaniem byłej szefowej resortu finansów w skład Rady Polityki Pieniężnej.