Zysk netto KGHM w IV kw. ’09 wyniósł 685,3 mln zł

Kategorie 78150

Jednostkowy zysk netto KGHM w czwartym kwartale 2009 roku wzrósł do 685,3 mln zł z 387,6 mln zł w czwartym kwartale 2008 roku i był znacznie wyższy od konsensusu na poziomie 570 mln zł.