Zelmer miał 2,22 mln zł zysku netto w IV kw. 2009 r., wobec straty przed rokiem

Kategorie 77608

Spółka Zelmer miała 2,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 8,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.