Zarząd Sygnity podtrzymuje plan obniżenia kosztów o min. 40 mln zł

Kategorie 78154

Zarząd Sygnity podtrzymuje plan obniżenia kosztów o min. 40 mln zł w ramach tzw. II etapu programu oszczędnościowego, w skali 12-miesięcznej. Obecnie łączne zadłużenie grupy Sygnity z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosi 77 mln zł, a poziom środków na rachunkach bankowych 83 mln zł – poinformowało Sygnity w komentarzu do wyników kwartalnych.