Wskaźnik koniunktury w Szwajcarii wzrósł w lutym najsłabiej od 9 miesięcy

Kategorie Bez kategorii

Wskaźnik wyprzedzający koniunktury w Szwajcarii wzrósł w lutym 2010 r. najsłabiej od 9 miesięcy, co sygnalizuje, że ożywienie w gospodarce może wytracać tempo.