Wskaźnik aktywności w przemyśle USA w dół

Kategorie 79146

Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim spadł w lutym do 56,5 pkt z 58,4 pkt w poprzednim miesiącu – podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).