Urlop zdrowotny dla nauczyciela

Kategorie 1464

Nauczyciele to jedna z liczniejszych grup zawodowych w Polsce, a ich status pracowniczy został uregulowany w odrębnych od Kodeksu pracy przepisach.