UOKiK ws. kary dla Banku PKO BP

Kategorie Bez kategorii

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zakwestionowana przez UOKiK reklama Max Lokaty wprowadzała w błąd. Dziś sąd potwierdził decyzję, w której Urząd nałożył na Bank PKO BP ponad 5,7 mln zł kary za nierzetelną kampanię reklamową.