TK: przepisy o SKOK-ach niezgodne z konstytucją

Kategorie 620

SKOK-i nie będą mogły udzielać długoterminowych pożyczek i kredytów – orzekł Trybunał Konstytucyjny we wtorek, uznając za niezgodne z konstytucją przepisy o SKOK-ach, znoszące ograniczenie dotyczące okresu na jaki kasy mogą udzielać kredytów i pożyczek.