TK odroczył rozprawę dot. zasad odkupu ziemi przez ANR

Kategorie 77928

Trybunał Konstytucyjny bezterminowo odroczył czwartkową rozprawę dotyczącą zgodności z Konstytucją zasad odkupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych sprzedanej wcześniej rolnikom ziemi.