Stopa bezrobocia w Japonii niespodziewanie w dół w I 2010

Kategorie 79390

Stopa bezrobocia w Japonii w styczniu 2010 r. niespodziewanie spadła do 4,9 proc. z 5,2 proc. w poprzednim miesiącu.