Spadek zysku netto Banku BPH o 36,5% r/r

Kategorie 1716

Bank BPH miał po audycie 113,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 178,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie rocznym.