Silny spadek sprzedaży detalicznej na Litwie

Kategorie 1696

Sprzedaż detaliczna na Litwie spadła w lutym, piąty miesiąc z rzędu, tym razem najmocniej od co najmniej 8 lat, bo recesja spowodowała spadek popytu konsumentów na samochody, meble i elektronikę.