Pronox miał 11,12 mln zł straty netto w IV kw. 2009 r., spadek o 68,8% r/r

Kategorie 79256

Spółka Pronox miała 11,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 35,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.