Polska nadrabia spóźnienie w implementacji dyrektywy usługowej

Kategorie 79216

Polska kończy prace nad implementacją unijnej dyrektywy usługowej, która powinna była wejść w życie w grudniu ub. r. Pod koniec marca będziemy gotowi do wcielenia jej w życie – powiedział podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki Marcin Korolec.