Pol-Aqua miała 4,23 mln zł zysku netto w IV kw. 2009 r., wzrost o 194,2% r/r

Kategorie 79220

Spółka Pol-Aqua miała 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.