Pamapol ma umowę z Agencją Rynku Rolnego wartą 17,6 mln zł

Kategorie 77960

Spółka spożywcza Pamapol zawarła umowę na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” realizowanego w 2010 roku z Agencją Rynku Rolnego. Wartość umowy wynosi 17,6 mln zł.