Orco spodziewa się wyroku sądu w sprawie restrukturyzacji zadłużenia do 25 marca

Kategorie 79656

Orco Property Group liczy, że paryski sąd podejmie ostateczną decyzję w sprawie przedstawionego przez spółkę planu restrukturyzacji zadłużenia wobec obligatariuszy do 25 marca, kiedy upływa drugi okres ochronny Orco przed wierzycielami, poinformowała agencję ISB dyrektor sprzedaży Orco Poland Alicja Kościesza.