Olympic miał 107,55 mln EEK straty netto w IV kw. 2009 r., spadek o 59,6% r/r

Kategorie 77904

Spółka Olympic Entertainment Group (OEG), estoński operator kasyn notowany w Warszawie, miała 107,55 mln EEK skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w IV kw. 2009 roku wobec 266,02 mln EEK straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.