Nie musisz płacić VATu za dostawę towaru gratis!

Kategorie 1276

Nieodpłatne wydanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 marca 2009 r. (sygn. I FPS 6/08).