Najbardziej zagrożone wykluczeniem są dzieci i osoby starsze

Kategorie 78434

Wśród zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym najliczniejszą grupą są dzieci, zwłaszcza z rodzin wielodzietnych, oraz osoby starsze – podkreślano na konferencji „Budujmy społeczeństwo dla wszystkich”.