KW zmniejszyła swój udział w KGHM

Kategorie 78942

Kompania Węglowa, w przeszłości dokapitalizowana przez Skarb Państwa m.in. akcjami KGHM Polska Miedź, w tym roku zmniejszyła swój udział w tej spółce o ponad połowę, sprzedając część akcji na giełdzie – wynika z informacji Kompanii.