KRRiT ws. opłat abonamentowych

Kategorie 78414

Od 1 marca bieżącego roku wejdzie w życie ustawa zmieniająca zasady wnoszenia opłat abonamentowych.