Korekta PKB Litwy za IV kw. 2009 r.

Kategorie 78312

Produkt Krajowy Brutto Litwy wzrósł w IV kwartale 2009 r. o 0,5 proc. kdk, po wzroście w III kw. o 1,0 proc. – poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Wilnie.