KGHM zabezpieczyła w IV kw. 58,5 tys. ton miedzi na 2010 i I poł. 2011

Kategorie 78252

KGHM wdrożyła w IV kwartale 2009 roku strategie zabezpieczające cenę miedzi o łącznym wolumenie 58,5 tys. ton i horyzoncie czasowym przypadającym na 2010 rok i I połowę 2011 roku – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.