Jedna cena rudy żelaza jeszcze pogłębia chaos na chińskim rynku

Kategorie Bez kategorii

Chiny, największy na świecie konsument rudy żelaza, naciska na „zunifikowaną cenę” by zapanować nad swoim chaotycznym rynkiem tego surowca. Obawy budzi jednak długotrwały konflikt pomiędzy państwowymi hutami a prywatnymi operatorami.