IRG SGH: poprawa ocen koniunktury w rolnictwie w I kwartale 2010 r.

Kategorie 78966

W styczniu poprawiły się oceny koniunktury w rolnictwie oraz wzrósł poziom optymizmu rolników w ocenie perspektyw ekonomicznych swych gospodarstw – wynika z kwartalnego raportu Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.