Inwestorzy zagraniczni zainwestowali na koniec stycznia w SPW 88,9 mld zł – MF

Kategorie 78450

Inwestorzy zagraniczni na koniec stycznia 2010 roku zainwestowali w polskie papiery skarbowe środki o wartości 88.894,2 mln zł wobec 81.793,0 mln zł na koniec grudnia 2009 – poinformowało Ministerstwo Finansów.