Grupa CEZ w IV kw.’09 r. miała 7,8 mld CZK zysku netto

Kategorie 78240

Koncern energetyczny CEZ miał w czwartym kwartale 2009 roku 7,8 mld CZK zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,6 mld CZK rok wcześniej.