Gigantyczny popyt na nasze obligacje

Kategorie Różne

Wynik przetargu obligacji OK0712 był zgodny z oczekiwaniami resortu finansów, a popyt był jednym z wyższych w historii, przyczyniły się do tego głównie malejące oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz poprawiający się sentyment na rynkach finansowych w Europie – ocenił w rozmowie z PAP Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego MF.