GBP/USD – wykres dzienny

Kategorie Różne

(Górne okno – cena, Dolne okno – Wolny Oscylator Stochastyczny; poziomy wsparcia/oporu – kolor żółty; linie trendu wzrostowego – kolor zielony; linie trendu spadkowego – kolor czerwony; formacje cenowe – kolor biały; 50-okresowa arytmetyczna średnia krocząca – kolor niebieski)