Filar z RPP wierzy we wzrost PKB w ’09 na poziomie ok. 1 proc.

Kategorie 2074

Dariusz Filar, członek Rady Polityki Pieniężnej wierzy, że wzrost PKB w 2009 w Polsce wyniesie ok. 1 proc.