Dziesiątki miliardów strat przez lekceważenie klientów

Kategorie 83328

Na niskim poziomie obsługi tracą nie tylko klienci. Ma on negatywne konsekwencje i dla przedsiębiorstw działających w Polsce, bezpośrednio przyczyniając się do utraty ich przychodów. Z badania firmy Genesys Telecommunications Laboratories wynika, że na ryzyko strat (sięgających ogółem w przeliczeniu 8,8 mld euro rocznie) w największym stopniu narażeni są dostawcy telewizji zarówno kablowej jak i satelitarnej oraz sfera usług finansowych.