Comarch wygrał przetarg w PARP o wartości 1,57 mln zł

Kategorie 78320

Comarch wygrał przetarg organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług asysty technicznej oraz usług dostosowawczych systemu informatycznego KSU (Krajowy System Usług) o wartości 1,57 mln zł brutto – wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.