CBOS: 53 proc. Polaków opowiada się za przyjęciem euro

Kategorie 1752

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie zmienił się społeczny stosunek do przystąpienia Polski do strefy euro. Za przyjęciem europejskiej waluty opowiada się nieco ponad połowa Polaków (53 proc.), a prawie dwie piąte (38 proc.) wyraża sprzeciw w tej kwestii – wynika z marcowego badania CBOS.