Boom na rozwój zielonej energii budzi opory ekologów

Kategorie Bez kategorii

Rząd Bułgarii przygotowuje zmiany ustawodawcze, mające zapobiec zmianie przeznaczenia gruntów rolnych. Według dziennika „Dnewnik” celem jest zakaz budowy farm wiatrowych na gruntach 1-4 kategorii, w celu zagwarantowania ochrony gruntów ornych.