Atrem zakłada dalszy wzrost przychodów w ’10 i utrzymanie marż

Kategorie 77812

Obecny portfel zamówień grupy Atrem na 2010 r. ma wartość około 125 mln zł i jest o prawie 80 proc. wyższy niż przed rokiem, co przemawia za możliwością zwiększenia przychodów do ponad 152 mln zł. Atrem zakłada także utrzymanie marż na poziomie z 2009 r. Spółka nadal rozgląda się za akwizycjami i skłania się w stronę zrealizowania jednej większej akwizycji, niż dwóch – trzech mniejszych.