35 mln euro ma kosztować budowa Term Warmińskich

Kategorie 2028

35 mln euro ma kosztować budowa kompleksu hotelowo – rekreacyjnego i basenów z wodami geotermalnymi w Lidzbarku Warmińskim (Warmińsko-Mazurskie). Termy Warmińskie mają być inwestycją realizowaną jako projekt partnerstwa publiczno- prywatnego.