Wszystkie protesty i zawarte w nich zarzuty złożone po rozstrzygnięciu przetargu na projekt i budowę 91 km odcinka autostrady A2 ze Strykowa do Konotopy zostały oddalone – poinformowała w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Umowy z wykonawcami mają zostać podpisane na przełomie września i października.

Jesienią wyniki eksportu nie powinny być gorsze niż przed okresem wakacyjnym. Niewiadomą pozostaje import, który może wzrosnąć z uwagi na decyzje przedsiębiorstw o odbudowie zapasów, wynikające z dobrych perspektyw gospodarki – uważa Józef Sobota, dyrektor Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego. Dlatego w jego opinii saldo w obrotach towarowych nie musi się poprawiać.

Zarząd IQ Partners podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przez emisję 0,5 mln akcji serii C. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane spółce Inwest Consulting, a ich cena emisyjna została ustalona na 1 zł za sztukę – poinformował IQ Partners w komunikacie.