120 mln zł z UE na kanalizację w gminie Końskie

Kategorie 77764

120 mln zł otrzyma gmina Końskie (Świętokrzyskie) z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.